Održavanje liftova

Liftovi u zgradama su vlasništvo stambene zajednice, što znači da su zanjihovu ispravnost odgovorni vlasnici stanova u zgradi, tj.da su stanari odgovorni za bezbednost liftova. Obave za stanara je održavanje, vanredni i redovni pregledi lifta, obezbeđivanje bezbednog rada lifta i njegovih sastavnih delova, a naročito pregled postrojenja lifta i kontrola njegovog rada prema uputstvu za upotrebu i uputstvu za održavanje, otklanjanje utvrđenih nedostataka, kao i zamena neispravnih i oštećenih sastavnih delova lifta.

Ercom je sasvojom mrežom servisa, sakojima ima ugovor o održavanju, u potpusti osposobljen za održavanje liftova u Stambenim zajednicama koje su članovi naše velike Ercom porodice.

Usluge koje Vam nudimo u okviru održavanja liftova u Vašim stambenim zajednicama su sledeće:

  • Redovno održavanje liftova
  • Godišnji pregled liftova, produženje atesta
  • Hitne intervencije
  • Popravka lifta